داره. زیاد داره. راهنمای ماستدون رو که تو نوشته معرفی کردم بخونید. یا مستقیم برید این‌جا: joinmastodon.org/apps