چون مثل توییتر نیست که برای پیش بردن کسب و کار خودش، حتما برنامه رسمی خودش رو داشته باشه (و برای دیگران مشکل‌تراشی کنه)، با برنامه‌های مختلف می‌شه به شبکه ماستودون وصل شد. بهترین‌های اندرویدی Tusky و Fedilab هستند.